Tuesday, November 26, 2013

Dajjal dan Yahudi dari Isfahan sahabat karib Syiah


WAYANG dunia


Sekadar renungan kita semua, Yahudi adalah satu bangsa yang sangat degil dan liat. Mereka tetap dengan niat mereka menjajah dunia walaupun bilangan mereka kecil. Semua bangsa di dunia ini mereka pergunakan (dengan berbagai helah) dan dianggap sama seperti kambing2 peliharaan semata. Kejahatan yahudi terserlah apabila rahsia "ZION" yang mereka reka dan amalkan telah terdedah kepada umum. Namun begitu mereka sedaya upaya menafikannya sambil menjadikan wang sebagai senjata. Umat Islam sepatutnya membaca dan memahami apa yang terkandung dalam "Protocols of Zion" tersebut. Malangnya ramai umat Islam terkesima dengan helah Yahudi dan terjerat dalam perangkap mereka.
Sebahagian dari mereka berkembang biak di sebuah negara Islam (Islam?), Iran atau nama lamanya Parsi. Mereka hidup aman damai dan berupaya meneruskan cara hidup mereka sebagai Yahudi Tulen tampa rasa terganggu dan takut. Amat menghairankan, Iran amat memusuhi Israel tetapi puluhan ribu rakyatnya ialah Yahudi. Apakah rahsia yang terpendam di sana?

Mereka enggan pindah ke Palestin

DI IRAN, fahaman Yahudi tersebar di tiga bandar besar iaitu Tehran, Hamdan dan Isfahan. Menurut data rasmi Iran, ada sekitar 30,000 orang Yahudi di Iran. Sebuah jumlah yang sangat besar di sebuah negara yang melaungkan anti-Zionis!

Isfahan yang terletak di tengah-tengah Iran dan dikelilingi oleh bandar-bandar berasaskan Syiah seakan dengan jelas orang-orang Syiah melindungi mereka.

Kita harus tahu mengapakah orang-orang Yahudi di Iran menolak untuk berpindah ke tanah jajahan Palestin. Mengapa?

Kerana sebahagian Yahudi, Iran adalah tempat suci kerana banyak nabi mereka dikebumikan di sini.

Misalnya saja Nabi Daneil. Nabi Daneil adalah salah seorang nabi yang sudah meramalkan kejadian-kejadian sebelum kiamat dan beliau dikenali di antara Yahudi dan umat Kristian. Selain Nabi Daniel, ada juga Nabi Habqouq, Nabi Sumoil, Qeedar dan Nabi Hajayy.

Di Iran juga ada makam Bunyamin iaitu saudara Nabi Yusuf. Jadi tidak hairan jika Yahudi mengagungkan Iran sebagai tanah suci. Mereka menganggap Isfahan sebagai bandar yang lebih spesifik lagi. Bandar ini merupakan tempat pertama di mana mereka berkumpul pertama kalinya selepas kemusnahan Palestin Baitulmuqaddis oleh Novukhodonsur.

Sejarah sudah merekodkan hal ini dan kemudian setelah 70 tahun penangkapan oleh Raja Babylon, Nebukadnezzar, mereka berkumpul di Isfahan.

Rabi-rabi di Isfahan mengajar anak- anak Yahudi tentang pelbagai kuil Yahudi.

Yang lebih mengejutkan ada sebuah hadis Nabi yang tertera dalam Sahih Muslim, hadis ke 7034 : " Anas Bin Malik berkata bahawa Rasulullah saw berkata: ' Dajjal akan diikuti 70 ribu Yahudi dari Isfahan mengenakan selendang Parsi. "

*Diterjemahkan oleh Detik Islam dari sumber islampos.com petikan dari (Yahudi di Iran; Sebuah Fakta Mencengangkan)


Hubungan Yahudi dan Syiah

Saidina Ali ra diangkat sebagai Allah oleh kaum Syiah

Apa yang lebih menggerunkan ialah sebahagian dari kaum Syiah ini telah bertuhankan Saidina Ali ra. Apakah mereka layak digolongkan sebagai Umat Islam? Syiah Rafidhah mengambil sumber agamanya dari seorang Yahudi laknatullah alaih iaitu Abdullah bin Saba’ dalam mempertuhankan ‘Aliy Radhiyallahu anhu. Abdullah bin Saba' adalah serorang Yahudi.

Hubungan antara Syiah Rafidhah dengan Yahudi ialah Setelah Nabi saw wafat ada seorang Yahudi masuk Islam, ia sebelumnya menjadi seorang yang sangat kontroversial dan telah diuji oleh Rasulullah Saw disebabkan ciri-ciri Dajjal yang melekat pada dirinya. Abdullah bin Shayyad, Ibnu Syahin menyebutkan dalam periwayatannya, ia berkata, ‘Dia adalah Ibnu Sha’id, ayahnya seorang Yahudi, Abdullah dilahirkan dalam keadaan buta dan dalam keadaan telah dikhitan, dialah yang dikatakan orang sebagai Dajjal. Kemudian ia masuk Islam, ia termasuk kalangan Tabi’in” (Tajriid Asmaa-i ash-Shahaabah I/319 no.3366, al-Hafizh adz-Dzahabi)

Seorang lagi Yahudi telah masuk Islam namun ia telah menampakkan kemunafikan dalam dirinya bahkan kekafiran, ia adalah Abdullah bin Saba’. Sebagaimana yang tercantum di dalam kitab literatur Syiah Rafidhah, di antaranya:

Kitab Rijal al-Kasysyi (Kitab Syiah Rafidhah)
“Sesungguhnya abdullah bin saba mendakwa dirinya sebagai nabi dan mengatakan Amirul-Mukminin (Saidina Ali bin Abi Thalib  Karramallahu Wajhah - bermaksud ALLAH SWT memuliakan wajahnya kerana beliau tidak pernah menyembah berhala) adalah Allah – Maha Tinggi Allah atas tuduhan itu – .
Khabar itu pun sampai kepada Amirul-Mukminin. Beliau memanggilnya dan mengesahkannya. Ia (abdullah bin saba) berkata : “benar, engkau adalah Allah. Telah dibisikkan ke dalam hatiku bahwa engkau adalah Allah dan aku adalah nabi” . Amirul-Mu’minin as berkata : “Celaka kamu, saithan telah menundukkanmu” Rujuklah dari perkataanmu, ibumu pasti binasa, dan bertaubatlah !” . Ia menolak (untuk bertaubat), lalu ia dipenjara dan diminta untuk bertaubat dalam waktu tiga hari. Namun ia tidak mahu bertaubat juga, sehingga (dijatuhi hukuman) dibakar dengan api. Amirul-Mu’minin berkata : “saithan telah menguasai dirinya. Ia datang kepadanya (ibn saba’) dan membisikkan ke dalam hatinya hal tersebut”

Begitu juga di dalam kitab Syarh Nahjul Balaghah (Kitab Syiah Rafidhah) juz 5 halaman 5 bahwa ‘Abdullah bin Saba’ pernah berdiri ketika ‘Ali bin Abi Thalib sedang berkhutbah. Lalu dia (Ibn Saba) berkata :

أنت أنت، وجعل يكررها، فقال له – علي – : ويلك من أنا، فقال : أنت الله، فأمر بأخذه وأخذ قوم كانوا معه على رأيه

“Engkau, engkau” Ia (ibn saba’) mengulang-ulang perkataan itu. Maka ‘Ali berkatakepadanya : “Celaka kamu, siapakah diriku ?” ibnu saba’ menjawab : “Engkau adalah Allah“. ‘Ali pun memerintahkan untuk menangkapnya dan orang-orang yang sependapat dengannya”.

http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/05/abdullah-bin-saba-yahudi-father-of-shia.html, http://tanyasyiah.wordpress.com/category/abdullah-bin-saba-2/

Mereka (Syiah Rafidhah) sangat berlebih-lebihan dalam mengagung-agungkan Shahabat ‘Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu beserta keturunannya dengan memberikan sifat-hifat Ilahiyyah kepada mereka.

Mereka (Syiah Rafidhah) mengatakan bahwa ‘Ali, Hasan, Husain Radhyiallahu ‘anhum dan Fatimah Radhiyallahu ‘anha serta Muhammad SAW adalah nama-nama Allah, sehingga keyakinan mereka sangatlah sesat menyesatkan

Ibnu Shayyad adalah seorang Yahudi yang penuh dengan kontroversial, sebagaimana di dalam riwayat yang telah dicantumkan di atas, ia (Ibnu Shayyad) telah ditunggu-tunggu oleh Yahudi. Sehingga mereka (Yahudi) akan berusaha keras agar Rajanya tersebut dapat diterima oleh seluruh kalangan manusia dengan ciri-ciri yang melekat pada diri Ibnu Shayyad, terkhusus musuh Islam agar dapat menerima Dajjal dalam memerangi bangsa Arab yang beragama Islam. Maka mereka (Yahudi) akan menyusupkan keyakinan-keyakinannya ke musuh-musuh Islam agar segera menyambut Raja Yahudi tersebut.

Kemudian muncul seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba’ yang merupakan sumber agama Syiah Rafidhah dalam menuhankan ‘Ali Radhiyallahu ‘anhu, maka tidaklah menutup kemungkinan akan adanya sisipan-sisipan keyakinan Yahudi di dalam kitab-kitab literatur Syiah Rafidhah dalam menyambut Raja Yahudi tersebut, iaitu Dajjal. Sehingga akan dapat ditemukan riwayat-riwayat kaum Muslimin mengenai Dajjal yang akan mirip atau boleh dikatakan memang sama dengan riwayat-riwayat Syiah Rafidhah mengenai Imam Mahdi al-Muntazhar mereka, iaitu al-Qaim.

Penyusupan dan penyisipan keyakinan-keyakinan Yahudi dalam riwayat-riwayat Syiah Rafidhah pun telah diakui oleh seorang ayatussyiah yaitu Kamal al-Haidari.Ini pula riwayat dari Syiah.....

Ibnu Juraih berkata, “Aku mendengar bahwa ketika dua belas kabilah Bani Israil (Yahudi) telah membunuh nabi mereka sendiri, satu kabilah di antara mereka menyesali perbuatannya. Lalu, mereka memohon kepada Allah untuk dipisahkan dari kabilah-kabilah lainnya. Allah menciptakan sebuah terowongan bawah tanah untuk mereka, lalu mereka berjalan di sana selama satu setengah tahun, sehingga mereka sampai ke Cina. Sampai saat ini mereka ada di sana dan mereka adalah kaum Muslimin dan mereka (Yahudi) akan bergabung dengan kabilah kami (Syiah).”

Bihar al-Anwar, jil. 54, hal. 316 -Kitab Syiah Rafidhah-

Syiah menganggap orang Yahudi akan menjadi penyokong Imam Mahadi nanti. Ternyata Imam Mahadi Syiah ini adalah Dajjal laknatullah sebagaimana pesanan Nabi saw.

Iran Negeri Syiah Rafidhah memelihara Yahudi agar menjadi Pasukan al-Qaim Imam Mahdi al-Muntazhar Syiah Rafidhah.

Semakin jelas bahawa Iran akan menjadi musuh sebenar Islam di akhir zaman. 

Diriwayatkan dari Ibn Abbas katanya: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Akan muncul satu golongan di akhir zaman yang dinamakan Rafidhah. Mereka menolak Islam tetapi mendakwa Islam. Bunuhlah mereka kerana mereka adalah golongan musyrikun.” (Ibn Qutaibah, Takwilu Mukhtalifi Al-Hadith, halaman 56)

Diriwayatkan dari Zaid Bin Ali Zainal Abidin iaitu cucunda kepada Saidina Hussein dan bapa saudara Ja’far as-Sadiq, bahawa ketika Syiah mengemukakan kepadanya syarat sokongan mereka terhadap beliau, iaitu “Jika engkau berlepas diri daripada Abu Bakar dan Omar maka kami akan menyokong engkau tetapi jika engkau tidak berlepas diri daripadanya maka kami akan menolak engkau”. Mendengar syarat mereka itu, Imam Zaid lantas berkata “Allahu Akbar! Ayahku telah menceritakan kepadaku bahawa Rasulullah saw telah bersabda kepada Ali ra “Sesungguhnya akan muncul satu golongan yang mendakwa cinta kepada kami. Mereka akan mempunyai gelaran-gelaran yang dapat dikenali melaluinya. Apabila kamu menemui mereka, bunuhlah mereka kerana mereka itu sebenarnya musyrikun” Kemudian Imam Zaid berkata “Pergilah kamu, kamu golongan Rafidhah (golongan yang dimaksudkan oleh Nabi kepada Saidina Ali dalam sabdanya itu)”. (Nasywan al-Himyari, al-Huuru al-Ain, hal. 185)

amalan hinduisma


syiah sesat
sesat


Monday, November 11, 2013

DAP dan PKR sama sekali tidak bersetuju sekiranya Ulama menerajui PASSepertimana UMNO, PAS kini ikut tergoyang akibat sentuhan tangan hitam. Apatah lagi ianya melibatkan parti politik Melayu. Matlamat utamanya ialah membuka ruang baru, Orang Melayu mesti diperintah bukan memerintah. Apalagi jika ia mewakili Islam. Bukan PAS atau Melayu yang salah, tetapi telah dicatur sedemikian rupa. Tanpa disedari semuanya memihak kepada bukan Islam.

Itu yang akan berlaku. Tangan hitam hanya melakukan caturan di belakang tabir mengikut arahan dari atas, yang jelasnya CIA dan Yahudi Amerika. Tujuannya ialah melonggarkan kuasa Melayu dan mengerahkan sebilangan Melayu supaya bangun menderhaka.  

Siapakah tangan hitam tersebut? Saya yakin ramai yang berakal mengetahuinya. Kita akan lihat apa yang akan berlaku dalam sedikit waktu sahaja lagi. 

#

Menjelang Muktamar PAS 24 November ini, bukan sahaja politik dalaman PAS semakin bergolak, tetapi ia turut menyaksikan rakan sekutunya, DAP, sama-sama menyibuk, mengacah dan menjentik PAS agar menari mengikut rentak mereka.

Ini terbukti apabila Karpal Singh, dengan tidak semena-mena membuat kenyataan yang begitu ‘menyakitkan’ PAS dengan mengecam parti yang berasaskan kaum dan agama sebagai merbahaya. Karpal juga menyarankan parti seperti PAS dibubarkan sahaja atas alasan tidak menepati ‘sifat’ negara ini yang majmuk.

PAS menjadi bertambah kelam kabut apabila sebuah laman facebook melaporkan petikan kenyataan AJK Kerja PAS Pusat iaitu Dr. Siti Mariah Mahmud yang menyarankan agar Majlis Syura Ulama dibubarkan saja. Beliau juga dilaporkan berkata bahawa cadangan melantik Presiden dan Timbalan Presiden PAS di kalangan Ulama sebagai cadangan yang kurang bijak.

Bagaimanapun, Dr. Mariah kemudiannya dikatakan menafikan kenyataan tersebut. Sehingga kini, tiada siapa yang dapat mengesahkan kisah sebenar mengenai laporan facebook itu.

Benar atau tidak, kita semua tahu bahawa PAS telah lama membelakangkan Majlis Syura termasuk pemimpin dari kalangan Ulama sendiri. Antaranya, isu mengenai Kalimah Allah di mana PAS dilihat berada dalam keadaan kabur dan keliru, tidak tahu untuk berpegang kepada pendirian Majlis Syura atau keputusan Pakatan Rakyat.

Di kalangan akar umbi PAS, mereka menganggap Majlis Syura sebagai badan tertinggi mengatasi segala yang lain. Namun mereka lupa bahawa PAS tertakluk di bawah kerjasama dengan Pakatan Rakyat yang mana secara automatik meletakkan keseluruhan parti itu di bawah satu payung yang diketuai oleh Anwar Ibrahim.

Justeru, semua keputusan wajib mengambilkira pandangan sekutu PAS iaitu DAP dan PKR, serta wajib pula diluluskan oleh Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang.

Umum tahu bahawa DAP dan PKR sama sekali tidak bersetuju sekiranya Ulama menerajui PAS.

Dengan kemasukan golongan Anwarinas secara meluas di dalam PAS, maka tidak mustahil bahawa PAS sedang dicatur dari dalam agar menepati pendirian PKR/Anwar Ibrahim.

Manakala, dari luar pula, PAS sedang dicatur oleh DAP. Contohnya, kenyataan Karpal sebenarnya hanyalah sebagai ujikaji terhadap reaksi PAS, mungkin untuk mengenalpasti secara tepat siapakah yang paling lantang menentang DAP dan siapa pula yang menyokong. Selain itu, kenyataan Karpal juga boleh dijadikan sebagai alat untuk menonjolkan mereka yang bakal bertanding dalam Muktamar nanti.

Inilah masanya bagi mereka untuk menunjuk ‘Islam’ dan ‘lantang’ menempelak Karpal. Inilah masanya untuk menunjuk sebagai pejuang tulin yang tidak gentar dengan kafir harbi.

Malangnya, percaturan PAS hanyalah sebahagian dari mainan politik DAP dan PKR yang jauh lebih besar dari sekadar pemilihan parti. Kita pasti, sepertimana kenyataan Karpal mengenai parti berasaskan agama, isu mengenai saranan pembubaran Majlis Syura adalah sebenarnya suara DAP dan PKR.

Percaya atau tidak, PAS kini sedang berhadapan dengan cabaran yang melibatkan akidah dan iman. PAS sedang diasak dari dalam dan dari luar agar menghumbankan saja golongan Ulama yang degil tidak dapat menerima pendekatan liberal dan plural DAP dan PKR.

Persoalannya, mampukah golongan Ulama PAS menolak asakan mereka? Apakah ahli-ahli PAS menyedari apa yang sedang berlaku di dalam parti mereka?

Apapun, hanya Muktamar PAS yang dapat memberikan jawapan kepada semua persoalan ini. Sekiranya golongan Anwarinas berjaya memegang jawatan penting, maka bersedialah untuk PAS yang hanya Islam pada nama. Sekiranya balaci DAP juga turut berjaya menduduki jawatan tinggi, maka bersedialah PAS untuk menghapuskan terus nama ‘Islam’ pada parti mereka. sumber
 
Copyright 2009 abatasa ii. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan