Monday, April 5, 2010

'ASAP'

artikel dari ksz. associate

SEBELUM ITU, SILA AMBIL MASA 10 MINIT......

Sebelum kita menyambung perungkaian mesej dalam syair For The Love Of The King, difikirkan adalah lebih baik jika kita meletakkan arah kompas pemikiran di bukaan sudut satah yang sewajarnya bagi memahami misi Dajjal menyesatkan manusia.

Sesetengah pendapat mengatakan Dajjal hanya menjalankan perintah Allah untuk menyesatkan manusia di akhir zaman, dengan mengatakan Dajjal diperintahkan Allah bagi menguji ketakwaan manusia terhadap Allah.

Jika dikatakan Dajjal hanya sekadar menjalankan perintah Allah, maka Dajjal sudah tentu menjadi ahli syurga kerana dia menjalankan perintah Allah. Namun, Dajjal adalah makhluk yang dijanjikan azab oleh Allah. Jika Dajjal patuh kepada perintah Allah, bagaimana pula dia bakal diazab oleh Allah? Berpeganglah kepada janji Allah, DIA tahu segala-galanya. Kita manusia, kita tidak tahu semua perkara.

Allah tidak menciptakan sesuatu makhluk yang berakal untuk diazab, melainkan jika sesuatu makhluk (berakal) itu hanya akan diazab selepas diberi petunjuk kebenaran namun berdegil dan terus mengingkari-Nya. Allah Maha Adil, Dia tidak sekali-kali akan memberi azab terhadap setiap makhluk yang diciptakan-Nya. Azab itu hanya diturunkan kepada makhluk yang ingkar, derhaka enggan patuh perintah dan enggan menyembah-Nya secara total, Allah memerintahkan manusia melakukan penyembahan eksklusif terhadap-Nya, penyembahan hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya atau bersamanya. Jika ingkar, maka azab menanti. Dia yang Maha Pengasih, Maha Adil dan Maha Penyayang tidak menciptakan sesuatu makhluk untuk diazab tanpa diberikan petunjuk dan peluang bertaubat terlebih dahulu.

Jadi, mengatakan Dajjal hanya menjalankan perintah Allah untuk menguji manusia adalah satu pendapat yang tidak wajar. Dajjal tidak menurut perintah Allah, melainkan dia adalah manusia penderhaka yang menderhaka terhadap perintah Allah.

Maka, apakah dosa yang dilakukan Dajjal selepas diberi peringatan namun diingkarinya? Al-Quran menjelaskan mengenai kisah Samiri yang menyesatkan kaum Nabi Musa, namun nama manusia yang menyesatkan itu dinamakan sebagai Samiri dalam al-Quran. Mesej diwahyukan Allah kepada Muhammad (selawat dan salam) melalui surah Thoha mengenai Samiri boleh dijadikan petunjuk kepada petualangan Dajjal melakukan dosa dan mengingkari perintah-Nya. Samiri juga berbicara dengan Nabi Musa, itu menunjukkan Samiri pernah diberi petunjuk oleh seorang nabi, namun diingkarinya. Samiri itu Dajjal atau bukan, hanya Allah lebih mengetahui. Tapi, kisah dalam surah Thoha menitipkan beberapa perkara yang secocok dengan watak Dajjal.

[85] (Setelah selesainya urusan itu) maka Allah berfirman kepada Nabi Musa: "Sesungguhnya Kami telah mengenakan kaummu satufitnah ujian sepeninggalanmu, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri" 
[86] Maka kembalilah Nabi Musa kepada kaumnya dengan perasaan marah dan dukacita; ia berkata: "Wahai kaumku! Bukankah Tuhan kamu telah menjanjikan kamu dengan satu perjanjian yang baik? Patutkah kamu merasa panjang masa pemergianku menerima apa yang dijanjikan itu? Atau kamu sengaja menghendaki supaya kamu ditimpa kemurkaan dari Tuhan kamu, lalu kamu menyalahi perjanjian kamu denganku?" 
[87Mereka menjawab: "Kami tidak menyalahi janji kami kepadamu itu dengan kuasa dan ikhtiar kami, tetapi kami telah dibebankan membawa barang-barang perhiasan orang-orang (Mesir) itu, supaya kami mencampakkannya ke dalam api lalu kami melakukan yang demikian, maka demikianlah juga "Samiri" mencampakkan apa yang dibawanya. 
[88] "Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari leburan barang-barang itu (patung) seekor anak lembu yang bertubuh lagi bersuara, lalu mereka berkata: "Ini ialah tuhan kamu dan tuhan bagi Musa, tetapi Musa telah lupa!" 
[89] Patutkah mereka tidak mahu berfikir sehingga mereka tidak nampak bahawa patung itu tidak dapat menjawab perkataan mereka, dan tidak berkuasa mendatangkan bahaya atau memberi manfaat kepada mereka? 
[90] Dan demi sesungguhnya, Nabi Harun telahpun berkata kepada mereka sebelum itu: "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diperdayakan dengan patung itu, dan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang melimpah-limpah rahmatNya; oleh itu, ikutlah daku dan taatlah akan perintahku". 
[91] Mereka menjawab: "Kami tidak sekali-kali akan meninggalkan penyembahan patung ini, (bahkan) kami akan tetap menyembahnya hingga Nabi Musa kembali kepada kami". 
[92] (Sekembalinya), Nabi Musa berkata: "Wahai Harun, apakah maniknya yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka sesat, 
[93] "Daripada menurutku?Adakah engkau ingkar akan suruhanku?" 
[94] Nabi Harun menjawab: "Wahai anak ibuku! Janganlah engkau meragut janggutku dan janganlah menarik (rambut) kepalaku. Sesungguhnya aku takut bahawa engkau akan berkata kepadaku: ` Engkau telah memecah-belahkan kaum Bani lsrail sesama sendiri, dan engkau tidak berhati-hati mengambil berat pesananku! ' " 
[95] (Sesudah itu Nabi Musa hadapkan kemarahannya kepada Samiri lalu) bertanya: "Apa pula halmu, wahai Samiri?"
[96] Ia menjawab:" Aku mengetahui dan menyedari apa yang tidak diketahui oleh mereka, lalu aku mengambil segenggam dari kesan jejak Rasul itu, kemudian aku mencampakkannya; dan demikianlah aku dihasut oleh hawa nafsuku". 
[97] Nabi Musa berkata kepada Samiri: "Jika demikian, pergilah, (engkau adalah diusir dan dipulaukan), kerana sesungguhnya telah ditetapkan bagimu akan berkata dalam kehidupan dunia ini: ` Jangan sentuh daku ', dan sesungguhnya telah dijanjikan lagi untukmu satu balasan akhirat yang engkau tidak sekali-kali akan terlepas daripadanya. Dan (sekarang) lihatlah kepada tuhanmu yang engkau sekian lama menyembahnya, sesungguhnya kami akan membakarnya kemudian kami akan menghancur dan menaburkan serbuknya di laut sehingga hilang lenyap. 
[98] "Sesungguhnya Tuhan kamu hanya Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang meliputi pengetahuanNya akan tiap-tiap sesuatu"(Quran, Thoha: 85-98)

Nabi Musa langsung tidak mengapa-apakan Samiri, malah disuruhnya Samiri pergi meninggalkan Bani Israel begitu sahaja.

Allah juga berfirman: "Sesungguhnya Kami telah mengenakan kaummu satu fitnah ujian sepeninggalanmu, dan mereka telahdisesatkan oleh Samiri"  (Quran, Thoha: 85).

Perkataan fitnah itu juga secocok dengan perwatakan Dajjal yang akan keluar ke dunia dan menabur fitnah ketika akhir zaman (dalam ayat 85 surah Thoha, berlaku fitnah dalam kisah itu adalah dengan izin Allah). Jika Samiri itu Dajjal, maka watak mereka secocok (menabur fitnah) dan melakukan dosa terhadap Allah, maka dia berhadapan dengan azab oleh Allah. Namun jika Samiri bukan Dajjal, hanya Allah lebih mengetahui.

Dajjal ketika awal kelahirannya tidak dicipta untuk diazab, dia diazab selepas melakukan dosa dan enggan bertaubat. Sama juga seperti iblis dan syaitan yang pada mulanya dicipta untuk menyembah Allah. Namun iblis dan syaitan menderhaka, melakukan dosa, ingkar, kesannya dijanjikan azab oleh Allah. Begitulah kesnya dengan Dajjal, sesudah derhaka barulah dijanjikan azab. Dajjal tidak mengikut perintah Allah, dia mengingkari perintah Allah dengan menyesatkan manusia. Itulah dosa. Itulah sebab dia dijanjikan azab. Dia tidak diperintahkan untuk menyesatkan manusia, melainkan itu adalah pilihannya sendiri untuk menyesatkan manusia dan menderhaka terhadap Allah. Dajjal diperintahkan supaya taat kepada Allah, itulah perintah, namun diingkarinya dan dijanjikan balasan api yang membakar.

Demikian kompas yang perlu disatahkan kepada bukaan sudut yang wajar dalam memahami kesesatan dan misi Dajjal. Misinya ialah misi yang penuh dosa dan kekufuran serta penderhakaan. Ia adalah misi peribadi, bukan misi yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ia adalah misi peribadi.

Kita sambung persoalan dalam For The Love Of The King
-----

SMOKE OF OPOPNAX” –  Asap Opopnax

For the Love of the King
Tha-Djel the Girtab,
Barchiel, Saitziel, Sosul of Girtab,  
of Akra-Bu,
O master of knowledge,
O Concentrator, in Southwest Bethchon,
Sahaqnab by night,
by the soul of Serpent,
by the blood of Kings,
O Spirit, the Seeing Day Moon of Tha,
and O dead stars,
reborn from smoke of Opopnax, 
with iron trinket,
and blue-green-dark-red candle,
and blackthorn tree,
me, us, sons, maidens, we wait,
overwhelm spirits,
reborn Tha by earth stop,
be sole king, be everything.

---

Perihal asap (yang relevan dengan topik) menurut Sumber Tertinggi (al-Quran Kalamullah)

Quran, surah Dukhaan.
[8Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia; Dia lah Yang menghidupkan dan Yang mematikan; (Dia lah jua) Tuhan kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu. 
[9(Mereka tidak meyakini kebenaran yang dijelaskan kepada mereka), bahkan mereka masih tenggelam dalam keraguan sambil bermain-main dengan perkara agama. 
[10Oleh itu tunggulah semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata (yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat), 
[11Yang akan menimpa seluruh keadaan manusia (yang kafir itu, sehingga mereka akan berkata: "Ini adalah azab yang sungguh menyakitkan". (Quran, Dukhaan: 8-11)

-----

Kes-kes asap yang relevan.


Letusan gunung berapi Krakatoa, tahun 1883

Kes 1: Krakatoa – proses alam

Sebelum itu, kita fahami dahulu apa itu jenis asap (sekadar beberapa jenis) dan kesannya kepada dunia. Kita ambil contoh kes letupan gunung berapi Krakatoa pada tahun 1883M secara ringkas untuk memahami kesan ‘asap’ atau debu kepada dunia. Kita hanya ambil aspek debu dan asap, tidak menyentuh mengenai kesan karbon dioksida, gas-gas beracun yang lain serta gegaran bumi dalam topik ini.

Kesan letusan Krakatoa pada beberapa minggu selepas letupan, kepulan tefra dan debu berkumpul sejauh beberapa kilometer dalam lapisan stratosfera bumi dan membentuk lingkaran menyerupai asap dan jerebu. Kepulan debu itu pula berterbangan selama bertahun-tahun sehingga mengganggu kehadiran cahaya matahari ke bumi, ia juga menyebabkan tumbuh-tumbuhan mati kerana tidak dapat menerima cahaya yang cukup akibat debu yang menghalang kehadiran cahaya. Kebuluran meningkat. Radius pencemaran juga sangat luas.

Jepun, selepas klimaks Perang Dunia Kedua

Kes 2Hiroshima & Nagasaki – angkara manusia

Kes debu bom atom di Jepun ketika penamat episod pementasan Perang Dunia Kedua juga membawa kepada keadaan yang hampir serupa dengan kes debu Krakatoa. Debu yang berterbangan akibat letupan bom atom juga mengisi ruang udara selama bertahun-tahun sehingga menggangu proses kehadiran cahaya ke bumi. Ia juga melibatkan radius kawasan tercemar akibat debu dalam lingkaran yang luas. Kesannya juga sama, tumbuhan mati menyebabkan bekalan makanan mengalami masalah.
--

Terdapat dua punca ‘asap’ yang berbeza bagi kedua-dua kes iaitu antara proses alam semulajadi dan angkara manusia. Maka, mana satu yang paling hampir dalam membantu kita untuk mendefinisikan Smoke of Opopnax? Maaf, jawapannya tidak disediakan dalam artikel ini.

Kita hanya akan mendalami kesan asap dan kerelevannya dengan kisah-kisah kedatangan ‘The King’ menurut perspektif pagan dan Islam. Itu sahaja yang akan dibincangkan di sini. Lain-lain perkara mengenai asap opopnax, kita akan fahami dalam sambungan Tenaga Ritual mengikut sudut pemahaman peribadi.

Ketika saat keluarnya ‘The King’ itu nanti, rata-rata pemikir bersetuju bahawa keadaan dunia pastinya berada di penghujung kenikmatan fizikal. Kebuluran berleluasa, peperangan bermaharaja lela, alam sekitar mengalami kerosakan akibat peperangan dan sebagainya yang ngeri untuk digambarkan oleh sesetengah daripada kita.

Para sahabat Rasullullah s.a.w. bertanya: “Jadi apa yang dimakan oleh orang Islam yang beriman pada hari itu (saat Dajjal keluar) wahai Rasulullah?” Nabi menjawab: “Mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih danbertaubat. Jadi zikir-zikir itu yang akan menggantikan makanan.” (Hadis Riwayat Ibnu Majjah)

Hadis tersebut menggambarkan dengan jelas bahawa umat manusia akan menghadapi kebuluran pada saat keluarnya Dajjal nanti. Apakah yang menyebabkan manusia kebuluran? Sudah tentu kekurangan atau terputusnya bekalan makanan kerana sumber makanan dikuasai Dajjal sepenuhnya pada ketika itu, maka apa pula puncanya bekalan makanan menjadi terhad? Asap. Puncanya mungkin disebabkan asap yang memenuhi ruang udara sehingga menghalang kehadiran cahaya matahari yang akhirnya mematikan semua tumbuhan kerana tidak dapat melengkapkan proses fotosintesis.

Antara punca kejadian asap berkemungkinan besar oleh keadaan bumi yang sudah tidak seimbang disebabkan beberapa perkara termasuk ‘asap’ kesan perang (letupan bom), ATAU asap debu yang banyak di ruang udara akibat pergolakan iklim dunia akibat usia dunia yang semakin tua dan uzur menunggu janji Allah (relevan dengan keterangan al-Quran mengenai kiamat dalam surah Dukhaan), ATAU ‘punca-punca lain’ yang mengakibatkan kewujudan asap yang memporak perandakan umat manusia ketika itu.

Melalui surah Dukhaan juga, Allah menjelaskan mengenai asap kemarau. Maka jika kemarau, tanah akan kering kontang dan akan suburkah tanah dengan keadaan itu? Dari sudut geologi, jawapannya sudah tentu tidak subur. Dengan itu juga, sumber makanan menjadi terhad.

Setelah dipadankan maksud asap opopnax melalui petunjuk dari al-Quran dan al-Hadis, jelas bahawa asap opopnax itu ada kaitannya dengan ‘The King’ yang dikatakan akan datang ketika penghujung waktu untuk menjadi penyelamat umat manusia yang ditimpa kesusahan. The King datang ketika dunia terhenti (..reborn Tha by earth stop), dia datang membawa cahaya harapan (..and blue-green-dark-red candle), menjadi raja dan menjadi segala-galanya (..be sole king, be everything). Menjadi raja kepada setiap manusia yang termakan segala tipu daya yang dibawanya.

Maka, Rasulullah mewasiatkan kepada umatnya supaya mengamalkan 10 ayat pertama dari surah al-Kahfi bagi melindungi diri daripada fitnah Dajjal. Sungguhpun ayat itu menerangkan kezaliman seorang raja ketika hayat hidup pemuda Kahfi tetapi tidak ada kaitan langsung dengan Dajjal, ia sebenarnya mempunyai khasiat yang hanya diketahui Allah dan Rasul-Nya. Pada pendapat saya, ia sebagai doa memohon perlindungan Allah daripada fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal kerana Dajjal akan menjadi raja 'The King' pada akhir waktu nanti. Mungkin, di situlah terletak relevannya mengapa Rasulullah menyuruh umatnya beramal dengan 10 ayat pertama itu, ayat itu relevan dengan maksud antara kezaliman seorang raja pada zaman hidup pemuda Kahfi dengan 'raja akhir waktu' , berdoalah memohon perlindungan. Raja dalam surah al-Kahfi itu zalim, dan Dajjal yang akan menjadi raja juga zalim. Maka ayat itu menjadi doa untuk memohon perlindungan Allah. Di situ relevannya. Mohon maaf jika pendapat ini silap. Dan, raja zalim itu juga akan berkuasa ketika manusia dilanda kebuluran dan kesengsaraan.

Sebagai umat Islam, kita juga diwajibkan berpuasa sebagaimana umat terdahulu, antara hikmahnya melatih dan menundukkan nafsu. Puasa juga melatih kita menahan lapar dan dahaga. Dan, antara dugaan semasa kedatangan Dajjal juga adalah berlakunya kebuluran di seluruh dunia, manusia akan lapar, mahu mencari makanan.. maka, hikmah puasa juga melatih manusia dalam menghadapi senario seperti ini. menahan lapar dan mendidik nafsu.

Dajjal datang membawa makanan.... dia datang membawa kesenangan... dia datang dengan kemewahan... dia menjadi raja yang mengawal semua sumber makanan yang merawat rasa lapar, dia datang dengan semua itu untuk menguasai nafsu manusia yang sudah sekian lama dikuasai nafsu.... pada ketika asap opopnax telah hadir di langit bumi.

Namun…
Apa itu Smoke of Opopnax yang sebenarnya?

Dirasakan, ada jawapan yang sesuai...

TAPI..... Sila tunggu


SUMBER: KSZ
http://ksz-associate.blogspot.com/2010/04/sistem-fitnah-asap-kebuluran.html

0 comments:

Post a Comment

Sila beri pandangan anda, elakkan dari kata nista atau kata-kata di luar peradaban. Pandangan Tulus dari anda amat dihargai, terima kasih.

 
Copyright 2009 abatasa ii. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan